Hyresvillkor

image40

Betalningsvillkor (ändrat 2019-07-02)

Vi tar normalt betalt via det kort du har registrerat på vår bokningssida om inget annat är överenskommet. Eventuell fakturering sker efter sedvanlig kreditprövning.


Själva hyreskostnaden betalas vid bokningstillfället. 

Avgifter för samtal, SMS och data dras i efterhand på det kort du registrerat hos oss. 


För längre hyror överstigande 30 dagar betalar du samtal och datatrafik månadsvis.

Hyrestid

Hos oss betalar du bara för den tid när du reser

Till exempel, flyger du till Kanada en lördag och kommer tillbaka nästföljande söndag är detta din hyrestid. Telefonen kommer anlända hos dig någon dag tidigare, och du skickar tillbaka den dagen efter du kommit hem igen (i detta fall Måndag); din totala hyrestid är då endast nio dagar.

Kundansvar

Du har ansvar för utrustningen från och med att den har blivit levererad till dig tills dess att den är returnerad. 


Detta ansvar innefattar att:

 • utrustningen inte förkommer
 • utrustningen inte skadas
 • utrustningen returneras i tid


§1 Ditt ansvar börjar när utrustningen är:

 • levererad av vårt ombud
 • levererad av oss direkt
 • upphämtad av dig eller av ditt ombud


§2 Ditt ansvar över returleveransen slutar när:

 • leveransen är upphämtad av vår speditör
 • du eller ditt ombud har levererat den till oss i handa


§3 Ditt ansvar över utrustningen och dess skick slutar när:

 • vi har gått igenom och godkänt returen

Vad kostar det dig om du lyckas försumma, skada eller försena returen av hyrd utrustning?

Om något händer med utrustningen kan detta snabbt leda till en massa problem för oss och nästa kund. Därför är det viktigt att vi alla spelar med i att lösa eventuella problem som kan uppstå.

Förkommen utrustning

Det har än så länge aldrig hänt att någon behövt betala för uteblivna hyresintäkter. Vi gör allt vi kan för att nästföljande kund skall få sin utrustning.


 • Du åtar dig att ersätta utrustningen till ett av oss uträknat skäligt marknadspris +10%, dock max produktens anskaffningsvärde
 • Du åtar dig att ersätta tillbehör till dess fulla inköpsvärde (sladdar, dockningsenheter, laddare, extern antenn mm)

När anser vi att utrustningen är förkommen?

 • Utrustningen anses förkommen om vi ej återfått den 14 dagar efter hyrestidens slut. Vi kommer sannolikt då behöva köpa in ny utrustning eller tillbehör för att fullfölja nästkommande uthyrning.

Leverans

image41

Leveransansvar

Vi på Satrent AB kontrollerar alltid manuellt att utrustningen är felfri och i gott skick. Då mänskliga faktorer här spelar in ligger det även på ditt ansvar att göra denna kontroll och du måste snarast möjligen återkomma till oss om något inte stämmer. 

Frakt

Normalt står Satrent för själva returen

Det bifogas en retursedel i paketet och instruktioner på hur du skall gå tillväga för att boka en retur hos Fedex eller var du kan lämna in paketet hos DHL. Om något angående returen är oklart skall du ta kontakt med Satrent AB så hjälper vi dig.


 • Vi förväntar oss få ett E-mail från speditören om att paketet är upphämtat eller inlämnat senast en dag efter att du kommit tillbaka från din resa
 • Vid de tillfällen en retursedel saknas och du inte fått andra specifika instruktioner, har du som kund skyldighet att snarast möjligen ta kontakt med oss så vi kan hjälpa dig.

Vi avråder från att du försöker lösa returen på egen hand eftersom det då blir du själv som blir ansvarig om någonting kommer bort, skadas eller blir försenad.

Återlämning

 • Du betalar för tiden fram till dagen före du kan skicka tillbaka utrustningen. Det vill säga om du telefonen skall skickas tillbaka på fredag men väljer att skicka tillbaka på måndag blir hyrestiden automatiskt fram till söndag om inget annat avtalas
 • Du åtar dig att betala för de extra dagar utrustningen befinner sig under ditt ansvar samt eventuella förluster som uppstår i och med detta

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar avseende produkter, tjänster och priser. Om felskrivningen avsevärt påverkar produkten, tjänstens funktionalitet eller pris, och vi inte har möjlighet att erbjuda dig något likvärdigt, har du rätt att ta bort din bokning.


Vi håller som bäst på och arbetar med detta dokument. 

Dessa hyresvillkor kan komma att uppdateras utan notis. 

Vi tar gärna emot synpunkter via E-mail eller kontaktformulär angående detta dokument.

Förtydligande

oss, vi = uthyraren (Satrent AB)
du, dig = hyrestagaren